Dec 13

FARMAZIALARI TITULARREN KIDEGOAN SARTZEKO HAUTAKETA-PROZESUA, SARRERA IREKIKO SISTEMA OROKORRAREN BIDEZ

Ebazpena, 2022ko azaroaren 28koa, Idazkariordetzarena, Farmazialari Titularren Kidegoan sarrera irekiko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaketa-prozesurako deialdia egiten duena (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 297. zk., 2022ko abenduaren 12koa). Interesdunek hogei egun balioduneko epea izango dute, deialdi hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, eskabidea aurkezteko.

Ikusi deialdia

Registration

Forgotten Password?

 

Premiazko sendagaien eskaera aktiboak daude

Zerrenda ikusi