• Spanish
  • Euskara

INDIKAZIOARA SARRERA

INDIKAZIOARA SARRERA

Onurak pazientearentzat eta osasun-sistemarentzat:

  • Lehen mailako zerbitzuen irisgarritasuna hobetzea.
  • Autozainketa sustatzea farmaziaren bidez. Farmazia komunitarioaren zeregina, oro har, eta sintoma txikien autozaintzan aholku-iturri egokitzat onartua dago estatu mailan.
  • Publizitate-medikamentuen erabilera egokia. Pazientearen egoera zehatza ebaluatzea eta sendagaiari buruzko informazio pertsonalizatua ematea, sendagaia erabiltzeko, pazientearen jarraibideen arabera.
  • Paziente kroniko eta konplexuen prestazio medikoa hobetzea, sintoma txikiagoak dituzten pazienteak kontsulta medikotik farmazia komunitariora eramanez.
  • Osasun-kostuak optimizatzea.
  • Osasun-profesionalen arteko lankidetza

Elkargoaren zeregina

Gipuzkoako Farmazialarien Elkargo Ofiziala aspalditik ari da lanean Europako Erkidegoko farmazietan sintoma txikiagoetan farmazia-indikazioko zerbitzu protokolizatua (SIF) ezartzeko. SIFerako proposatutako metodologia ohiko praktikan txertatuta, sintoma txikiak dituen pazientearen maneiua hobetu nahi da, eta haren segurtasuna areagotu medikuaren agindupean ez dauden medikamentuen erabileran, horrela autozainketa areagotuz.

2021ean, INDICA+PRO Implantación azterlanarekin bat egin zuen. Bertan, proiekturako adostutako jarduera-protokoloak erabili ziren, eta lehen mailako arretako sozietate medikoen abal zientifikoa dute: semFYC, Semergen eta SEMG. Azterlan horri esker, esan daiteke SIF zerbitzu kostu-eraginkorra dela, Lehen Mailako Arretako eta Etengabeko Arretako kontsulta askotan ematen den denbora libre uzteko aukera emango lukeena, asistentzia hobetzeko.

Registration

Forgotten Password?

 

Premiazko sendagaien eskaera aktiboak daude

Zerrenda ikusi